...

2018-03-22

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część III

Sety Jak już wspomniałam, Sety w Street Workout są to wykonywane jedno po drugim zestawy określonych ćwiczeń. Od metody obwodowej różnią się one tym, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy bez schodzenia z przyrządu. Ze względu na to, że jest to trening bardzo wyczerpujący i wymagający zarówno dużej wytrzymałości jak i siły, przerwy pomiędzy seriami mogą być …

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część III Read More »

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część II

Metody treningu wytrzymałościowego w Street Workout Metoda ciągła Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że w jej trakcie wysiłek fizyczny jest prowadzony w sposób ciągły i nie stosujemy przerw na odpoczynek. Treningiem według metody ciągłej, który ma zastosowanie w Street Workout jest Trening Obwodowy;Polega on na wykonaniu zestawu ćwiczeń jedno po drugim( obwód). Po zakończeniu …

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część II Read More »

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część I

W Street Workout najbardziej popularnym treningiem jest trening na siłową wytrzymałość. Standardowa reguła zawodów kategorii siłowo-wytrzymałościowej do tej pory przewidywała wykonywanie maksymalnej ilości powtórzeń z ćwiczeń typu podciąganie, pompki na poręczach, Muscle Up czy pompki klasyczne. Trening pod zawody typu „max reps” nadal dominuje w przygotowaniach zawodników w całej Europie, natomiast coraz częściej sam przebieg …

Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część I Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.