Trening wytrzymałościowy w Street Workout- część II

Metody treningu wytrzymałościowego w Street Workout

 • Metoda treningowa ciągła;
 • Metoda treningowa przerywana;
 • Trening metodą Setów.

Metoda ciągła

Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że w jej trakcie wysiłek fizyczny jest prowadzony w sposób ciągły i nie stosujemy przerw na odpoczynek. Treningiem według metody ciągłej, który ma zastosowanie w Street Workout jest Trening Obwodowy;Polega on na wykonaniu zestawu ćwiczeń jedno po drugim( obwód). Po zakończeniu wykonywania wszystkich ćwiczeń, wykonujemy kolejny obwód, zaczynając od ćwiczenia pierwszego w kolejności. Ilość wykonywanych przez nas obwodów, a także ilość powtórzeń danego ćwiczenia zależy od naszego stopnia zaawansowania. 

Zalety Treningu Obwodowego

 • Znacząco zwiększa wytrzymałość i odporność organizmu na zmęczenie;
 • Powoduje przerost czynnościowy mięśnia sercowego oraz doskonalenie funkcji układu sercowo-naczyniowego;
 • Zwiększa masę mięśniową w stopniu średnim;
 • Jest bardzo dobrą metodą zarówno dla osób zaawansowanych, jak i początkujących, czy wracających do treningów po kontuzji.

Ogólne zasady Treningu Obwodowego w Street Workout

 • Ilość ćwiczeń w obwodzie: 5-8;
 • Ilość serii w ćwiczeniu: 1;
 • Ilość powtórzeń: 5-20, w zależności od rodzaju ćwiczenia;
 • Obciążenie: w zależności od rodzaju ćwiczenia;
 • Przerwy między ćwiczeniami: brak;
 • Przerwy między obwodami: 0-2 minut.

Przykładowy trening

Wykonujemy:

 • Podciąganie nachwytem: 10x;
 • Pompki na poręczach równoległych: 10x;
 • Pompki szerokie na ziemi: 20x;
 • Przysiady sumo +20: 20x;
 • Wznosy nóg do L-sita w zwisie na drążku lub w podporze na poręczach: 20x;
 • Wykonujemy pięć obwodów w jak najkrótszym czasie;
 • Nie stosujemy przerw.

Metoda przerywana

W tym rodzaju treningu wysiłek fizyczny podzielony jest przerwami na odpoczynek. Treningiem według metody przerywanej, który ma zastosowanie w Street Workout jest Trening Stacyjny;Według jego założeń, każde ćwiczenie to osobna stacja, na której wykonujemy założoną ilość powtórzeń lub wykonujemy pracę przez ustalony czas, a następnie odpoczywamy i przechodzimy do ćwiczenia na kolejnej stacji. Po wykonaniu ćwiczeń na wszystkich stacjach(cykl), również mamy wyznaczoną przerwę na odpoczynek. 

Zalety Treningu Stacyjnego

 • Znacząco podnosi wydolność i wytrzymałość organizmu;
 • Powoduje zwiększenie siły mięśni;
 • Generuje przyrost masy mięśniowej.

Ogólne zasady Treningu Stacyjnego w Street Workout

 • Ilość stacji w cyklu: 6-12;
 • Ilość serii w pojedynczym ćwiczeniu: 1;
 • Czas wykonywania ćwiczenia: 30 sekund-1 minuta;
 • Ilość powtórzeń w serii: 10-30;
 • Obciążenie: w zależności od rodzaju ćwiczenia;
 • Przerwy między ćwiczeniami: około 15 sekund-1 minuta;
 • Przerwy między cyklami: 1-3 minut.

Przykładowy trening z określonym czasem pracy, bez określonej ilości powtórzeń

Wykonujemy:

 • Podciąganie nachwytem;
 • Przysiad izometryczny;
 • Pompki szerokie na ziemi;
 • Izometrię na ręczniku;
 • Wznosy prostych nóg w zwisie na drążku;
 • Dipy na poręczach równoległych;
 • Przysiady +20 kg.
 • Wykonujemy 3 cykle;
 • Czas wykonywania ćwiczenia: 30 sekund;
 • Odpoczynek pomiędzy stacjami: 15 sekund;
 • Odpoczynek pomiędzy cyklami: 3 minuty.

Przykładowy trening z określonym czasem pracy i określoną ilością powtórzeń

Dobrym przykładem tego typu treningu jest stosowany w Cross Fit tzw. system EMOM- „Every Minute On Minute”. Mamy tu do wykonania na każdej stacji określoną ilość powtórzeń w ciągu minuty, a pozostały czas stanowi naszą przerwę na odpoczynek. Im szybciej wykonamy wyznaczone powtórzenia, tym dłużej odpoczywamy. Z każdą kolejną rozpoczętą minutą zaczynamy pracę na kolejnej stacji. 

Wykonujemy:

 • 10 podciągnięć nachwytem;
 • 20 przysiadów; 15 pompek klasycznych;
 • 10 dipów na poręczach równoległych;
 • 10 scyzoryków;
 • 10 wskoków na podwyższenie;
 • 15 pike push ups;
 • 15 wznosów kolan w podporze na poręczach równoległych;
 • 10 pompek diamentowych;
 • Wykonujemy 3 cykle;
 • Przerwa pomiędzy cyklami 1,5 minuty .

W kolejnej części omówię metodę setów w Street Workout oraz zjawisko pompy mięśniowej. Zapraszam do czytania!