...

Zapisz Się Riznyk School

Zapisz się Riznyk School

Zapisy na wszystkie klasy wyłącznie poprzez interaktywny grafik poniżej!

Po zalogowaniu się po raz pierwszy do naszego Studia przez grafik, możecie również korzystać z aplikacji na telefon. Pod grafikiem znajdziecie Regulamin Rezerwacji na zajęcia obowiązujący w naszej Szkole.

Do zobaczenia!

Regulamin Regulamin rezerwacji na kursy w Riznyk Street Workout School

 1. Rezerwacje na kursy odbywają się przy użyciu systemu rezerwacji Fitssey.
 2. Użytkownik do dokonania rezerwacji musi założyć konto Fitssey na stronie internetowej lub przy użyciu aplikacji.
 3. Na portalu lub aplikacji dostępny jest grafik zajęć wraz z aktualną ilością wolnych miejsc na klasy.
 4. Najwcześniej można zapisać się na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Najpóźniej można zapisać się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Na każdą klasę zaawansowaną jest przewidzianych 15 miejsc standardowych oraz 3 miejsca rezerwowe. Na każdą klasę początkującą jest przewidzianych 12 miejsc standardowych oraz 3 miejsca rezerwowe.
 7. W przypadku odwołania zajęć przez któregoś z Użytkowników z listy standardowej, pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej dostanie informację o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 8. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach, można je odwołać najpóźniej na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwości odwołania zajęć.
 9. W przypadku trzykrotnego nieodwołania zajęć i nieobecności, Użytkownik przez kolejne 2 tygodnie będzie miał zablokowaną możliwość rezerwacji zajęć.
 10. Osoby pierwszorazowe proszone są o zapisanie się w pierwszej kolejności na Grupę A, czyli klasę początkującą. W wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 788284943 lub mailowy na adres: riznykstreetworkoytschool@gmail.com
 11. Osoby pierwszorazowe, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy ankiecie rezerwacyjnej.
 12. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników mają zastosowanie §7 dotyczący Polityki Prywatności oraz przepisy RODO.

Poza tym w Szkole OBOWIĄZUJE kilka zasad, które przedstawiamy poniżej:

 1. Wciskajcie domofon i otwierajcie drzwi wejściowe i inne zamkniętą pięścią, łokciem lub biodrem(drzwi, nie domofon:D). Nie chwytajcie za klamkę dłonią i nie dotykajcie domofonu palcami! To szczególnie ważne w przypadku drzwi łazienkowych i przy wejściu na dole, gdzie również są inni mieszkańcy kamienicy. To samo tyczy się kontaktów, włączników itp.
 2. Po wejściu do Riznyk SW School skorzystajcie z dezynfekcji rąk. Dozownik znajduje się na lewo od wejścia na Recepcji.
 3. ZREZYGNUJCIE ze zbijania piątki, a zamiast tego stosujcie inny rodzaj powitania, np. żółwik lub powiedźcie po prostu cześć. Bardzo lubimy nasze szkolne powitanie, jednak musimy ograniczyć bezpośredni kontakt do minimum.
 4. Po wejściu do Riznyk SW School po pierwsze UMYJCIE RĘCE zgodnie z instrukcją, która znajduje się w łazience, a następnie skorzystajcie z płynu do dezynfekcji. To samo róbcie po skorzystaniu z ubikacji lub np. kichnięciu. Płyn do dezynfekcji znajduje się również w dozowniku przy wejściu.
 5. Powstrzymajcie się od dotykania okolic twarzy i starajcie się kontrolować takie nawyki.
 6. Odległość od pozostałych ćwiczących oraz trenera to OBOWIĄZKOWO 2 metry. Na podłodze są wyznaczone strefy treningowe, prosimy o przestrzeganie wymogów dystansu.
 7. WAŻNE!!! Jeśli macie objawy przeziębienia – NIE PRZYCHODŹCIE NA KLASY!!! Napiszcie do nas, zawiesimy karnet, pamiętajcie, ze niektórzy przechodzą zakażenie bezobjawowo lub jak przeziębienie.
 8. WAŻNE!!! Jeśli wracacie z zagranicy lub podejrzewacie, ze mieliście kontakt z osobą potencjalnie narażoną na zakażenie(rodzina, znajomi po powrocie ze stref epidemii, dzieci w szkole, przedszkolu) – NIE PRZYCHODŹCIE NA KLASY!
 9. Po każdej grupie dezynfekujemy sprzęt, ale jeśli macie taką możliwość przynieście swój własny – gumy oporowe, maty, itp.Obowiązkowo również należy używać swoich ręczników treningowych.Każdorazowo po użyciu dodatkowego sprzętu(gumy ciężar, sztanga) PROSIMY O JEGO DEZYNFEKCJĘ przed odłożeniem na miejsce- płyn dezynfekujący znajduje się na sali. Postarajcie się w trakcie zajęć w miarę możliwości korzystać z MAKSYMALNIE OGRANICZONEJ liczby sprzętu i miejsca treningowego. Również we własnym zakresie stosujcie żele lub np. chusteczki dezynfekujące wedle potrzeb.
 10. Jeśli tylko się da, gdy kaszlecie lub kichacie, używajcie jednorazowych chusteczek i wyrzucajcie je. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zakrywajcie usta łokciem.
 11. Prosimy o przestrzeganie zasad opisanych powyżej, dotyczących godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Niestety wszystkie kichające, kaszlące i smarkające osoby nie są w zaistniałej sytuacji mile widziane na zajęciach.
 12. Jeśli macie taką możliwość przyjdzie na klasy przebrani już w strój sportowy.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wytycznych.

Dbajmy o siebie!

#RiznykTEAM

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.